Monday, October 11, 2010

LAPORAN PROJEK TMP6133

MENEROKA PEMIKIRAN MATEMATIK KANAK-KANAK DALAM MEMAHAMI

KONSEP BAHAGI (TAHUN 2)

Siti Zaleha binti Mohd NohPENGENALAN

Matematik merupakan mata pelajaran yang memerlukan kefahaman yang mendalam dan ia berkesinambungan daripada satu topik dan topik yang lain. Sebelum pembelajaran topik baru dimulakan, penguasaan kepada topik sebelumnya adalah amat penting. Pembelajaran matematik akan bertambah susah kepada murid-murid apabila umur mereka meningkat sehingga kehilangan minat terhadap mata pelajaran itu, akibat kurang faham pada peringkat awal.

Kelemahan murid-murid dalam matematik merupakan isu utama dalam pendidikan negara pada masa kini. Di kalangan pelajar, ramai yang merasakan matematik sebagai sesuatu koleksi hukum-hukum abstrak yang sukar difahami, menjemukan dan jarang memberi makna secara langsung kepada mereka. Sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran matematik hendaklah merupakan suatu pengalaman yang seronok dan mencabar bagi semua pelajar. Malangnya guru-guru tidak mengikut kehendak sukatan, tetapi mengajar mengikut pengalaman biasa mereka iaitu pengajaran ialah satu proses memindahkan atau menyalurkan pengetahuan kepada pelajar. Pengajaran dan pembelajaran merupakan

Friday, October 8, 2010

Monday, October 4, 2010

MTHEMATICAL THINKING

Mathematical Thinking


James Dunlap

C&I 431

November 27, 2001Most teachers of mathematics would agree that when they teach, they would like for their students to not only learn the material behind what they are teaching, but also to learn to “think mathematically” even though some teachers who claim this might be hard pressed to define the term. I will, for the purpose of this discussion, define mathematical thinking as a cognitive approach to a problem that is both logical and mathematically sound. This definition allows us to approach it in a way that is conducive to

Thursday, September 30, 2010

Saturday, September 25, 2010

PENULISAN KUMPULAN 4

ELEMENTS IN GEOMETRIC CONCEPTS

Pengenalan


Matematik adalah salah satu bidang ilmu yang sangat menyeluruh sifatnya. Ia merangkumi semua aspek kehidupan, seperti membuat perhitungan, membuat penilaian dan seterusnya membuat keputusan. Melalui proses penyelesaian masalah seharian, manusia dikerah untuk mengeluarkan pendapat seterusnya memberikan hujah terhadap keputusan atau langkah penyelesaian yang diambil. Disinilah peranan berfikir secara matematik dapat membantu manusia membuat pertimbangan yang wajar sebelum memilih sesuatu jalan penyelesaian.

Bagi memperkembangkan potensi pemikiran matematik di dalam akal manusia, ia seharusnya bermula dari peringkat kanak-kanak. Konsep matematik terhadap alam sekeliling sebenarnya telah wujud di dalam akal kanak-kanak sejak dari peringkat bayi lagi. Ini merujuk kepada sifat ingin tahu kanak-kanak terhadap objek, terutama melalui deria sentuhan. Pendedahan awal kepada banyak bentuk konkrit di sekeliling kanak-kanak sebenarnya mencetuskan pelbagai persepsi terhadap

CONTENT 2-Fundamental algebraic, geometry and statistic ideas.

ULASAN ARTIKEL 1-The development of spatial and geometric thinking: the early year.

Seenarnya perkembangan kanak-kanak mengenai ruang ermula semenjak lahir lagi. Kanak-kanak sentiasa meneroka objek yang berada di sekeliling mereka dan daripada perkembangan ini akan mula wujud perkembangan-perkembangan baru seperti berupaya memahami maksud "dekat", "jauh", "atas", "bawah", "besar", dan sebagainya walaupun setengahnya tidak dapat menuturkan dengan betul namun mereka dapat memahami maksud perkataan tersebut.
Menurut Piaget dan Inhelder, perkembangan dalam pemikiran mengenai ruang juga sama seperti perkembangn kognitif kanak-kana di mana melibatkan 4 tahap perkembangan iaitu:
a) tahap sensorimotor (0-2tahun)
b)tahap pra-operasi (2-7 tahun)
c)tahap operasi konkrit (7-12 tahun)
d) tahap operasi formal (12-18 tahun)

Followers