Saturday, September 25, 2010

CONTENT 2-Fundamental algebraic, geometry and statistic ideas.

ULASAN ARTIKEL 1-The development of spatial and geometric thinking: the early year.

Seenarnya perkembangan kanak-kanak mengenai ruang ermula semenjak lahir lagi. Kanak-kanak sentiasa meneroka objek yang berada di sekeliling mereka dan daripada perkembangan ini akan mula wujud perkembangan-perkembangan baru seperti berupaya memahami maksud "dekat", "jauh", "atas", "bawah", "besar", dan sebagainya walaupun setengahnya tidak dapat menuturkan dengan betul namun mereka dapat memahami maksud perkataan tersebut.
Menurut Piaget dan Inhelder, perkembangan dalam pemikiran mengenai ruang juga sama seperti perkembangn kognitif kanak-kana di mana melibatkan 4 tahap perkembangan iaitu:
a) tahap sensorimotor (0-2tahun)
b)tahap pra-operasi (2-7 tahun)
c)tahap operasi konkrit (7-12 tahun)
d) tahap operasi formal (12-18 tahun)

No comments:

Post a Comment

Followers